Us i política de cookies i tractament dades de caràcter personal


Aquest lloc utilitza cookies de Google per a prestar els seus serveis i analitzar el seu tràfic. La teva direcció IP i dades d'usuari es comparteixen amb Google de manera conjunta amb mètriques de rendiment i de seguretat, per a garantir la qualitat del servei, generar estadístiques d'ús i detectar i solventar abusos.

D'altra banda, El Club Atlètic Bordils et comunica que et pots donar d'alta en la seva base de dades, la finalitat de la qual és únicament per enviar informació de les activitats pròpies. Si en el moment de donar-te d'alta ens ho autoritzes, també et podrem enviar informació d'altres activitats relacionades amb les del Club Atlètic Bordils.


En qualsevol cas, les teves dades mai seran cedides a cap altre organització o entitat de cap tipus i, respecte a les mateixes, podràs exercir tots els drets recollits en la normativa vigent. En especial et podràs donar de baixa enviant-nos un correu electrònic a atleticbordils@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada